กิจกรรม

ผอ.อผศ. เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและเครือข่ายทหารผ่านศึก
          เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน พลโท ธงชัย แพชนะ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 
1 อายุ 56 ปี  
ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนออกสนาม ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยถูกยิงบริเวณต้นคอและ
แขน  ทำให้เส้นประสาทแขนขวาขาดและใช้การไม่ได้ พร้อมมอบเงินบำรุงขวัญและของเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและ
กำลังใจ ณ บ้านพักในพื้นที่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

          จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน ร้อยตรีสัมฤทธิ์ ชูพร้อม ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ อายุ 68 ปี พร้อมมอบเงินบำรุงขวัญและของเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ บ้านพักในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ ยังได้พบปะเยี่ยมเยียนเครือข่ายทหารผ่านศึกระดับอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน 20 ราย หลังจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน ร้อยตรี ปัญญา นวลเศษ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ อายุ 62 ปี ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในขณะออกลาดตระเวนได้เหยียบกับระเบิด ทำให้ขาซ้ายขาดใต้เข่า โดยได้มอบเงินบำรุงขวัญและของเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ บ้านพักในพื้นที่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

          
โครงการโปสการ์ดที่ระลึก 70 ปี
      องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก    

            

 ทำบุญถวายเป็นราชกุศลให้แก่ รัชกาลที่ 9 
วันที่ 13 ตุลาคม 2560


            พิธีเทิดเกียรติและอำลา 
                     องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก


...................................................................................

ขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้อง 
จงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือน 
เกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือน 
คอยย้ำเตือนตราตรึงตราบนิรันดร์

ระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์ม้า 
วันเวลาบอกคุณค่าของคนได้ 
ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมาย 
ความดีงามที่สร้างไว้มิมีเลือน 

คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐาน 
ตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลง 
พัฒนาชาติไทย  ให้ยืนยง 
เกียรติดำรงก้องปรากฏมิวางวาย